PlasmaLight - VioletInstytut       698 566 170        violetinstytut@gmail.com

skup starych motocykli, skup zabytkowych motorów

Źródła witaminy D:

Są 4 możliwości dostarczania naszemu organizmowi witaminy D:

 1. Synteza słoneczna, powoduje produkcję 7- cholekalcyfeloru w skórze, dostarcza 90 % zapotrzebowania na wit.D
 2. Synteza 7- cholekalcyfeloru w skórze wytwarzanego z fototerapii   Generatorem  Plazmowym,dostarcza również 90 %zapotrzebowania wit. D
 3. Pożywienie- pozwala na dostarczenie 10 % zapotrzebowania na wit.D
 4. Suplementacja- gdy nie można zastosować powyższych metod dla uzyskania zapotrzebowania dobowego naszego organizmu na wit. D, stosujemy dostarczanie w postaci suplementu.

Najzdrowsze dla organizmu  jest gdy wit. D3 wytwarzana  będzie naturalnie w skórze, co ma miejsceprzy ekspozycji na słońce i  naświetlaniu lampą plazmową.

 

Ad.1) 

 • naturalny sposób dostarczania wit. D3 przy naświetlaniu słonecznym musi być  przy bezchmurnym niebie.(promienie UVA i UVB)
 • raz dziennie od 20-40 min należy przebywać   na słońcuw godzinach 10-15 , odsłaniając 20 % powierzchni ciała.
 • stosowanie  filtrów (nie można dopuścić do poparzenia czy udaru)
 • wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że w krajach o klimacie umiarkowanym  o  ograniczonym naświetleniu słońcem  produkcja witaminy D przez nasz organizm bywa niewystarczająca.
 • W związku z tym występują często różnego typu objawy:

  U dorosłych: bóle mięśni, szybkie przemęczanie się, biegunka, choroby przyzębia, problemy z apetytem, nadciśnienie, ogólne osłabienie, nawaga, spadek odporności, a co za tym idzie różnego typu choroby autoimmunogiczne: reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, osteoporoza, częste złamania (skrzywienie i zwyrodnienie układu kostnego), choroby układy naczyniowo-sercowego itp.)

  Objawy niedoboru witaminy D i niemowląt i małych dzieci: Powolne zrastanie ciemiączka, krzywica żeber, krzywica kości, płaska główka, guzy czołowe, powolny wzrost, możliwe zaparcia.

 

Ad. 2)  

 • fototerapia Generatorem Plazmowym  nie jest uzależnione od położenia geograficznego (kąt padania promieni słonecznych) i  od pogody.
 • ekspozycja na promienie UVB jest krótka (bezpieczna) - profilaktyka dla utrzymania odpowiedniego stężenia wit. D w organizmie  wynosi 2x  10 minut m/c.,  w stanach chorobowych naświetlanie następuje zgodnie z procedurami medycznymi (procedury medyczne są ustalane przez lekarzy  zajmujących się Generatorem Plazmowym w różnych krajach od 85 lat- elektrody do naświetlań są modyfikowane przez najlepszych naukowców.)

 

Ad.3)

 • źródła wit. D3: tłuste ryby, wątroba ,żółtko jaja, masło
 • źródła wit. D2: grzyby (drożdże)

 

Ad.4)

Dawka zalecana dzienna zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego

Wyniki najnowszych badań podstawowych i klinicznych pokazują, że witamina D jest nie tylko odpowiedzialna za regulację metabolizmu wapnia i fosforu, za procesy kościotwórcze ale w istotny sposób wpływa na nieswoistą obroną przed zakażeniami spowodowanymi przez drobnoustroje, wpływa na dojrzewania i różnicowanie komórek, chroni przed stresem oksydacyjnym, indukuje apoptozy z komórek nowotworowych, odgrywa istotną rolę w regulacji ciśnienia krwi, zmniejsza ryzyko rozwoju licznych chorób, autoagresji.

Receptory witaminy D (VDR) znaleziono w wielu tkankach ludzkich: skórze, kościach, powięziach, jelitach, oczach, tkance tłuszczowej, mózgu, nerkach, trzustce, przytarczycach, sercu, ścianie naczyń krwionośnych, mięśniach gładkich, mięśniach poprzecznie prążkowanych, komórkach układu odpornościowego (limfocyty T, limfocyty B), monocytach, komórkach dendrystycznych, gdzie pełnią szereg różnych funkcji,  utrzymują w homeostazie gospodarkę wapniowo fosforanową co za tym idzie utrzymanie prawidłowej budowy i funkcji kości, wpływają na proliferację i różnicowanie komórek, co wpływa na funkcjonowanie układu immunologicznego.

Stały wyrównany poziom witaminy D zwiększa produkcję i aktywność naturalnych peptydów wewnątrzustrojowych, która działają jak endogenne antybiotyki np.:

 

1) katelicyny

 • niszczą błonę komórkową mikrogranizmów (bakterii, grzybów, wirusów) przez wytwarzanie w niej kanałów:
 • aktywują mechanizmy odpowiedzi odpornościowej
 • inicjują odporność wtórną
 • regulują przebieg procesów zapalnych
 • zwiększają napływa fagocytów do zainfekowanego region organizmu a co za tym idzie ograniczają infekcję.

 

2) defensyny są wydzielane przez neutrofile i komórki nabłonkowe ściany jelit.

 • stanowią pierwszą linię obrony przeciwko mikroogranizmom bytującym na skórze i błonie śluzowej
 • posiadają szeroki zakres aktywności antybiotycznej względem bakterii, grzybów i wirusów,zwalczają szerokie spektrum mikroorganizmów oraz toksyn i antygenów.

 

Naturalne peptydy zewnątrzustojowe:

Dermicydyna to naturalny peptydowy antybiotyk wytwarzany przez gruczoły potowe skóry , który jest aktywowany przez fototerapię Generatorem Plazmowym, (elektrody uaktywniają cynk niezbędny do zapoczątkowania procesu tworzenia specjalnych  kanałów molekularnych przez, które przepływają naładowane cząstki cynku.) Sposób działania naturalnego antybiotyku jest bardzo skuteczny, gdyż opiera się na ataku przypuszczanym na ścianę komórkową, która nie podlega szybkiej modyfikacji. W związku z tym dermicydyna uniemożliwia zarazkom szybkie uodpornienie się na nią. Ponadto substancja potrafi dostosowywać się do różnorodnych typów błon komórkowych.

Największą zaletą antybiotyków naturalnych peptydowych jest to ,że stanowią wrodzony element układu odpornościowego organizmów żywych. Ze względu na swoje naturalne pochodzenie są mniej toksyczne niż antybiotyki  konwencjonalne stosowane dotychczas. Peptydy AMP wykazują działanie przeciwbakteryjne wobec bakterii Gram (-) oraz Gram (+) (w tym mykobakterii) oraz działanie przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe  oraz przeciwpasożytnicze. Stanowią ważną broń układu odpornościowego organizmów.

W odpowiedzi odpornościowej nieswoistej (wrodzonej) pełnią role równie ważną jak przeciwciała w odpowiedzi adaptacyjnej (swoistej).

Coraz więcej jest patogenów alarmowych - zyskały one odporność na większość dostępnych antybiotyków, nawet na antybiotykB- laktamowy i wamkomycynę.

Niestety odporność na antybiotyki nie jest jedynie cechą szczepów bakterii szpitalnych!. Dotyczy to również zakażeń poza szpitalnych.

Codzienna walka z opornymidrobnoustrojamikosztuje koncerny farmaceutyczne miliardy dolarów i na razie nie jest skuteczna (powstaje coraz mniej antybiotyków).W latach 1983-1987 opracowano 16 substancji, w latach 1993-1997 – 10, w latach 1998-2002 – 7, w latach 2008-2012 już tylko dwie substancje o działaniu antybiotycznym. Tylko dwa opracowane w ostatnich latach antybiotyki :daptomycyna i linezolid są związkami działającymi wg. nowych mechanizmów bójczych.Po ponad 80 – ciu latach stosowania antybiotyków liczna ich grupa jest dziś całkowicie nieskuteczna.W szpitalach występują wielooporne szczepy tj.:Staphylococcus aurerus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium itp. co wpłynęło na poszukiwanie nowych skutecznych leków. Z badań przeprowadzonych 1992 roku gdzie odsetek szczepów opornych (MRSA) wynosiło 36 % wzrósł w roku 2002 do 62 %.

Współczesna medycyna szuka alternatywnych rozwiązań z walką z opornymi drobnoustrojami.

Zakażenie szpitalne stanowi istotny odsetek powikłań okołooperacyjnych. Są przyczyną śmierci ok, 11 milionów ludzi na całym świecie. Według European Academies Science Advisory Council (EASAC),w 2007 roku w Europie zanotowano ok. 175 tys. udokumentowanych przypadków śmierci w wyniku szpitalnych zakażeń szczepami drobnoustrojów odpornych na stosowane terapie.

Jednym z najważniejszych zalet niektórych peptydów AMP  jest zdolność do wiązania się z lipopolisacharydem LPS, dzięki czemu zapobiega się skutkom wstrząsu septycznego.

Peptydy AMP wykazują też potencjał diagnostyczny, mogą być użyte jako specyficzny kontrast w tomografii komputerowej.

Naukowcy odkryli, że w naturze jest na razie poznanych około 1700 naturalnych antybiotyków. Nasze organizmy produkują np.: defensyny, katelicyny, lugdunina, laktocylina, dermicydyna.

Miejmy nadzieję ,że medycyna pójdzie w kierunku naturalnych de facto niezawodnych antybiotyków. Działanie Generatora Plazmowego powoduje uaktywnianie się antybiotyków ludzkich a co za tym idzie możliwość samoleczenia.

Nasze  naturalne peptydowe antybiotyki stanowią element układu odpornościowego, który przy wyrównanym poziomie witaminy D w naszym organizmie utrzymuje homeostazę procesów zapalnych organizmie, uczestniczy w pierwotnej i wtórnej odpowiedzi immunologicznej, hamuje nadmierne wydzielanie cytokin pozapalnych (ogranicza rozwój stanu zapalnego), hamuje ekspresję genów i syntezę cytokin pozapalnych  (RANTERS, TNF - alfa). Wykazano, ze hamuje ekspresję genów i syntezę cytokin pozapalnych, hamuje działanie profibrotyczne czynników wzrostu (CTGF,TGF – beta) oraz białek macierzy pozakomórkowej poprze blokadę szlaku sygnałowego Wnt/ß –kateiny.

Witamina D wpływa na zawartość wapnia kompartmentach komórkowych, reguluje ilość

c-CMP i fosfoinozytolu w cytoplazmie. Metabolizm prostaglandyn wpływa na czynności kanałów błonowych i na katabolizm lipidów błony komórkowej.

Kalcytriol – specyficzny ligant wpływa na ekspresję wielu genów (proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, którymi są białka lub różne formy RNA) m.in. wpływ hamujący:

IL-2,IL-12,TNF – alfa, TNF-y, GM-CST,PTH,PTHrP, EGF-R

wpływ aktywujący: RANKL ( jest czynnikiem aktywującym proces tworzenia dojrzałych osteokasków, różnicowanie, fuzję, funkcjonowanie oraz ich przeżywanie, działa przez receptor RANK), osteokalcyna, osteopontyna, anhydraza węglanowa. (prof.Franciszek Kokot, Cichanowicz Andrzej: „Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych" 2009 r ISBN 978-83-200-3085-3).

Witamina D to silny inhibitor reakcji zapalnych organizmu a edukując te stany zapalne zmniejszają się przemiany leukocytów, tworząc łańcuch reakcji, które mogą chronić przed różnymi chorobami. Niektóre leukocyty mają receptory aktywnej formy wit. D, przez co witamina ta ma bezpośredni wpływ na komórki  i ich DNA. Może to stanowić wyjaśnienie charakterystycznego związku między wit. D  a chorobami autoimmunizacyjnymi (np. stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów). Stany zapalne wywołują stres oksydacyjny  i zmniejszają aktywność telomerazy ( enzym odpowiedzialny za telomery).Telomery są szczególnie wrażliwe na stres oksydacyjny.Badanie przeprowadzone na ponad dwóch tysiącach wykazało,że u tych zrównoważonym poziomem witaminy D występowało miej zmian w DNA  związanych z procesem starzenia się oraz łagodniejsze reakcje zapalne.

Kobiety z prawidłowym poziomem wit. D mają dłuższe telomery i vice versa. Osoby z odpowiednim poziomem witaminy D mogą starzeć się wolniej. Długość telomerów w leukocytach prognozuje choroby związane z wiekiem.

Wraz z wiekiem telomery są krótsze ,ale jeżeli ciepiesz na chroniczne stany zapalne telomery szybciej ulegają skróceniu, gdyż reakcja zapalna organizmu przyspiesza przemianę leukocytów, i poziom białka C-reaktywnego (pośrednika stanów zapalnych ) wzrasta.

Telomer stabilizuje chromosom tak długo jak istnieje. Jest niezbędny do intereakcji z białkami DDBP, których zadaniem jest wykrywanie uszkodzeń DNA a co za tym idzie zapobieganie dziedziczeniu uszkodzonego materiału genetycznego. Telomer zbudowany jest z kilku tysięcy zasad nukleinowych  i związanych z nim białek. Sekwencja telomeru człowieka jest niezmienna, powtarzalna i zbudowana z nukleotydów – TTAGGG. Telomer nie zawiera żadnych genów iw konsekwencji nie koduje żadnych białek. Telomer to element strukturalny chromosomu zapewniający mu stabilność. Długość telomeru w komórkach zwykle skraca się z wiekiem.

Telomer ma 4 zasadnicze funkcje: ochronę końca chromosomu przed uszkodzeniem lub nieprawidłową rekombinacją, umożliwienie całkowitej replikacji chromosomu, nadzorowanie ekspresji genów, wspomaganie organizacji chromosomów w trakcie podziału komórki.

Większość komórek umiera z chwilą osiągnięcia wieku określanego tzw. limitem Hayflicka, jednak część komórek zaczyna wytwarzać telomerazę – enzym przeznaczony do rekonstrukcji telomerów staje się komórką nowotworową, wydłużony na nowo telomer przestaje przyłączać cząsteczki DDBP   komórka zaczyna je dzielić. Zachowuje tę zdolność tak długo jak długo ma telomery. Pojawiły się hipotezy, że w takim razie wystarczy komórki rakowe pozbawić telomerazy, by zatrzymać proces rakowacenia.

Telomeraza nie jest zwykle aktywna w większości komórek somatycznych  (komórek ciała),ale jest aktywna w komórkach linii płciowej (komórkach które tworzą plemniki, komórki jajowe) i w niektórych dorosłych komórkach macierzystych.  Co ciekawe wiele komórek nowotworowych ma skrócone telomery i aktywną telomerazę w tych komórkach. Jeśli telomeraza zostaje zatrzymana przez aktywną witaminę D3 może to służyć do terapii przeciwnowotworowej.

Podczas 53 kongresu Europejskiego Towarzystwa badań nad Cukrzycą (EASD), wykazało ,że zrównoważony poziom witaminy D może nie tylko poprawić wrażliwość tkanek na insulinę  zmniejszy w ten sposób ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 ale także zmniejsza nagromadzenie tłuszczu w tkance mięśniowej, co jest kolejną oznaką poprawy metabolizmu. Również niedobór witaminy powoduje między innymi miopatii czyli zaburzenia czynności mięśni. Witamina D może redukować negatywne skutki tłustej diety.

Naukowcy z College od Science, Kong Saud University ,Arabia Saudyjska badali wpływ witaminy D3 na profil metaboliczny chorych w cukrzycą drugiego typu.

Nieprawidłowe działanie insuliny związane z niedoborem witaminy D sugeruje istotne znaczenie tej witaminy w patogenozie cukrzycy typ 2.

Witamina D może poprawiać metabolizm ustroju poprzez promowanie rozwoju cholesterolu HDL jak również zwiększone stężenie apolipoproteiny A1  (ApoA1), białka zwiększającego transport cholesterolu do wnętrza komórek.

Witamina D doprowadziła do znacznej poprawy profili lipidowego, szczególnie w grupie kobiet.

W leczeniu stopy cukrzycowej w/w elementy powodują gojenie się stanów martwiczych ale naukowcy polecają żeby chorzy z cukrzycą 2 typu naświetlali stopy profilaktycznie 2xtyg po 10 minut.

W badaniach opublikowanych we Frontiers in Microbiology zbadano  współzależność mikrobionui witaminy D. Jak oczekiwano przy wyrównaniu poziomu witaminy D nastąpił jego wzrost (mikrobiomu) i wzrost różnorodności ( mikrobiomu). Poprawa mikrobiomu jelit wiązała się również z poprawą wielu markerów zdrowotnych i ogólnego zdrowia jelit. Niski poziom witaminy D ma wpływ również na nieszczelność jelit. Jej niedobór może ostatecznie prowadzić do uszkodzenia bariery śluzówki a co za tym idzie zwiększyć ryzyko IBD nieswoistego zapalenia jelit.