PlasmaLight - VioletInstytut       698 566 170        violetinstytut@gmail.com

skup starych motocykli, skup zabytkowych motorów

Administratorem Państwa danych osobowych jest Violetinstytut Sławomir Kaczor z siedzibą w Radomiu Ul Kosowska 42/95 26-600 Radom  Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zamówienia, zgodnie z jego polityką prywatności, którą znajdziecie państwo pod adresem: www.plasmalight.info  We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt na adres: violetinstytut@gmail.com

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator może powierzyć dane osobowe współpracującym z Violetinstytut firmami celem bezpośredniej realizacji zamówienia a także innym instytucjom upoważnionym z mocy prawa. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. 

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy (zamówienia) jednak nie dłużej niż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Plasma Light 100 - do 14 dni roboczych
Plasma Light 200 -  do 14 dni roboczych
Elektrody - do 3 dni roboczych 
Serwis - do uzgodnienia